The functions of the Executive – Chester Barnard – review

Wat me altijd bij zal blijven van dit boek is het citaat waarmee het boek opent. En dat misschien de meeste wijsheid bevat van alle zinnen in het boek:

To
MY FATHER
At a crisis in my youth he taught me the wisdom of choice:

To try and fail is at least to learn, to fail to try is to suffer the inestimable loss of what might have been

Dit boek gaat niet zo zeer over keuzes maken als over de rol van de eindverantwoordelijke in een organisatie. Barnard neemt een zeer filosofische insteek. Hij begint bij de meest elementaire aannames waar een organisatie is op gebaseerd. Denk aan: vrije wil, aan wat het precies betekent om een mens te zijn. En aan wat het betekent om een groep mensen te organiseren.

Cover The functions of the Executive, door Chester Barnard

Vanuit deze zeer elementaire stappen komt Barnard uiteindelijk op de drie voornaamste functies van de executive:

– Establishing and maintaining a system of communication;
– Securing essential services from other members;
– Formulating organizational purposes and objectives.

Voor een meer inhoudelijke review, kijk hier.

Leesbaarheid versus inhoud
Barnard is zeer inhoudelijk. Alle zinnen hebben een functie en zijn sterk en ‘af’. Juist omdat er zoveel inhoud in het boek staat, leest het niet lekker weg. Dit boek is een flinke pil, die oplettende studie vereist. Daar staat tegenover dat je hier heel veel voor terugkrijgt. Net zoals je Mintzberg af en toe naast je organisatie zou moeten leggen, zou je delen van Barnard terug moeten lezen om je begrip van de opbouw van je organisatie, de verdeelde verantwoordelijkheid en jouw rol binnen deze opzet duidelijk op tafel te krijgen.

Een pittig, maar geslaagd boek!
Dit boek is een zeer waardevolle toevoeging aan de kast van iedere manager, organisatieadviseur. Ook mensen die ‘gewoon’ meer van organisaties willen begrijpen, zullen dit boek interessant vinden. Wel moet je opgewassen zijn tegen het stevige (Engelse) taalgebruik. En het boek dient gelezen te worden vanuit een zeer brede interesse. Dit boek biedt geen praktische handleiding, geen ‘zo moet het’. Wel helpt het boek je te begrijpen op welke aannames een organisatie is gebaseerd. En wat, op basis van die aannames, de verantwoordelijkheden zijn die de leider van de organisatie heeft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.