Video: Bring on the learning revolution

Ken Robinson heeft een nieuwe video, die zeker de moeite waard is: Bring on the learning revolution. Hierin stelt hij dat ons onderwijs zich te weinig richt op het individu, met als resultaat dat we kinderen vervreemden van hun authenticiteit en creativiteit. Terwijl we juist die creativiteit steeds meer aanspreken. Met andere woorden: het is tijd voor een revolutie in ons onderwijs.

 

*edit augustus 2011*
Ik heb een review geschreven van Robinsons boek Het element. En ik heb ook een uitgebreider artikel geschreven: Het onderwijs is industrieel en lineair en moet agricultureel worden.